حروم اون آمپولیه که دونه ای 220 هزار تومن پولشه

 و تو باید ماهی سه تاشو بزنی...

 

حروم زندگی این بدبخته که حسرت یه عروسی به دلش مونده..

 

زده بالا ، متوسل شده به تابلوی کائنات...

 

حروم اون نزول خوره که اگه سر ماه پول با اسکونتش حاضر نباشه ،

 

 اسباب و اثاثیه پدر و مادر من رو بعد از 30 سال کار تو

 

آموزش و پرورش این مملکت میزیزه سر کوچه...


حروم اون ماشینی که آیینه بغلش ، دیه ما سه نفره ...

منبع : زلیخا وار میخواهمت |حروم اونه
برچسب ها : حروم