بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بــَعـضـے  " وَقــتــآ " دوســـت دارَمـــ"بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

وَقـــتــے " بــُغـضـَمـ میگــیــرهـ "

 

 

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com" خُدا " بــیـآد " پــآیــیــن"بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

" دَستَمو بــِگیرهـ " و " بــِگــِﮧ" :

 

 

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com" آدَمـآ " اَذیَــتـِت " مے کـُنـَטּ ؟!بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

  

 

" بــیــآ بــِریـمــ

منبع : زلیخا وار میخواهمت |بعضی وقتا
برچسب ها :