یه عمر دستات به سوی آسمون بود .....
برای دعا ..... البته نه برای خودت .... که برای ما ......
دعای تو و اجابت خدا پشتوانه ی همیشه ی ما بود ........
دستان پینه بسته ات را میبوسم .......
به پاس دعای یک عمرت فقط یک خواهش از خدا دارم :
نور چشمانم "" مادرم "" را از من نگیر ........
سلامتی همه ی مادرا .........
منبع : زلیخا وار میخواهمت |سلامتی همه مادرا
برچسب ها :